Familjearbete

Livslinjen Terapi & Konsult

Rådgivning, stöd-  och familjesamtal m.m.

Vad gör vi?

Vi hjälper personer som av olika anledningar behöver stöd. Personer med hög kompetens och erfarenhet av att behandla bekymmer som ännu inte växt sig för stora. Det kan t ex handla om att vardagen präglas av ständiga konflikter och bråk, ett barn som inte vågar sova borta, en tonåring som är stressad och nedstämd, föräldrar som är oense om vad som är bäst för barnen eller ett barn eller tonåring som hindras av sin blyghet.

Rådgivning

För er som vill prata om relationer, familj, barn, styv-/bonusrelationer, kommunikation, samliv, konflikter, föräldraskap, otrohet, separation.

 

Föräldrastöd

Att bli och att vara förälder kan vara helt underbart, men kan också vara jobbigt och ensamt. Livslinjen har lång erfarenhet av barn- och ungdomsproblematik och kan ge vägledning och fasta råd till dig som förälder.

 

Pedagogiska samtal

Behöver du reflektera över dig själv och din livssituation, eller står du i ett vägskäl i livet eller arbetslivet? Vill du fördjupa din relation till dig själv och förstå andra bättre ? Vill du veta mer om dig själv? Då kanske pedagogiska samtal kan vara något för dig. Att samtala är att fördjupa och förnya sin förståelse.

 

Familjesamtal

Tillfredsställelsen med parrelationen, sexlivet och familjelivet är de överlägset mest betydelsefulla faktorerna för att känna tillfredsställelse i livet. Också barnens hälsa och utveckling påverkas av hur föräldrarna har det tillsammans. Därför blir familjesamtal en oerhört viktig stödresurs.

 

Vi bråkar för mycket, vi kan inte prata med varandra, vi vill hitta tillbaka, vi funderar på att separera, vi har inget sexliv, min partner har varit otrogen, vi är ombildad familj, vi ska skiljas, hur pratar vi med barnen...
Rådgivning och information
Stödsamtal
Krissamtal
Terapeutiska samtal
Föräldrastöd
Pedagogiska samtal
Familjesamtal