Parsamtal

Livslinjen Terapi & Konsult

Vad kan vi erbjuda?

I parterapi är det terapeutens uppgift att hjälpa par att hitta nya sätt till att hålla sin relation mer levande och nya vägar att försöka komma varandra närmre. Att visa kärlek och älska den andre kan vara svårt många gånger. Ibland finns ingen återvändo och som sista utväg kan terapeutens uppgift bli att hjälpa till att underlätta en separation på ett mer respektabelt sätt gentemot varandra men ofta går det att hitta en lösning. I parterapi kan man med hjälp av terapeuten hitta nya sätt att hantera sina problem, få förståelse och medkänsla för sin partner och därigenom hitta tillbaka till varandra.

 

I alla känslomässigt nära relationer finns ett behov att balansera två grundläggande livsbehov: å ena sidan behovet av närhet och anknytning och å andra sidan behovet av autonomi och självständighet. I denna balansakt fastnar många par och utvecklar negativa samspelsmönster som ständigt upprepas. Båda kämpar för sig och relationen på sitt sätt men känslan av avstånd, besvikelse och ilska växer. I Parterapi blir det möjligt att förstå att det är mönstret och inte den andre partnern som behöver förändras. I Parterapi blir det möjligt att gemensamt utveckla förmågan att förbli oss själva i relationen och samtidigt känna närhet, innerlighet och gemenskap. Med andra ord, i Parterapi utvecklar paret ett mer fungerande samspelsmönster.

 

Parterapi ökar närhet, intimitet och fördjupar kärleken. Att leva tillsammans i en nära relation är något som många önskar och strävar efter. En nära relation kan vara underbar och innerlig men den kan också innebära känslor som är svåra att hantera. I Parterapi och Familjeterapi arbetar Du och Din partner/familj tillsammans med parterapeuten med djupliggande känslomässiga mönster och beteende som kräver mer arbete än vid en Familjerådgivning. Parterapi/parsamtal kan också vara lösningen mot en bra separation där vi tillsammans kan hitta lösningar för att inte mer skada relationen.